A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №1 Голосіївського району м. Києва

Поради від вчителів-дефектологів ІРЦ №1

Від Божко С.В.

 

Корисна інформація від сурдопедагога

Розумова відсталість

Серед учнів загальноосвітніх шкіл можуть бути й такі, що не в змозі засвоїти програму навіть початкових класів ЗОШ ні за умов додаткової роботи вчителя, а ні при дублюванні 1 класу. Такі діти відрізняються низьким рівнем загальної обізнаності, конкретністю мислення, примітивністю суджень, бідністю словника, несформованістю зв'язного мовлення, коливанням уваги, стійким зниженням працездатності, низьким рівнем научуваності. Це діти з розумовою відсталістю.

Розумова відсталою називають дитину, в якої стійко порушена пізнавальна діяльність внаслідок органічного ураження головного мозку.

В залежності від віку, в якому відбулося ураження головного мозку, розрізняють олігофренію та деменцію.

Олігофренія – стійке незворотне порушення психічного розвитку, з перевагою інтелектуальної недостатності, внаслідок вродженого чи набутого в ранньому дитинстві (до 2 років) ураження кори головного мозку. Для олігофренії характерна тотальність ураження: мислення в цілому, темпу психічних процесів.

Деменція – виникає при ураженні мозку в віці після 2 років, коли значна кількість мозкових структур вже сформована. Для деменції характерна парціальність інтелектуальних розладів. Наприклад, при травматичній деменції найбільш характерним є розлад пам'яті; для деменцій пов'язаних з інфекційними ураженнями нервової системи характерні грубі порушення уваги.

За ступенем зниження інтелекту олігофренія поділяється на групи: легка розумова відсталість (дебільність), помірна розумова відсталість (імбецильність нерізко виражена), тяжка розумова відсталість – (виражена імбецильність), глибока розумова відсталість – (ідіотія).

Легка розумова відсталість (ЛРВ) (дебільність) – найлегший ступінь слабоумства. (ІQ – 50-70). Основний контингент спеціальної школи складають діти з легкою розумовою відсталістю. Програма спеціальної школи складена з врахуванням психологічних особливостей дитини. Основну увагу спеціальна школа приділяє не рівню освіти, а соціальній адаптації та професійно – трудовій підготовці дитини.

В дошкільному віці інтелектуальний дефект виражений негрубо, в шкільному – значно. Мислення дітей з ЛРВ наочно-образне, наочно-дійове, конкретне. Недостатньо розвинена здатність до узагальнення, порівняння, встановлення внутрішніх зв'язків між предметами. Судження примітивні, нерідко несуттєві. Діти погано розуміють зміст прочитаного. З трудом засвоюють кількісний зміст числа. Навіть прості задачі розв'язують лише за допомогою. Мова бідна. Словник побутового характеру, фраза примітивна, нерідко аграматична. Діти з легкою розумовою відсталістю можуть мати всі порушення мовлення, як і нормально розвинені діти, нерідко мають локальні розлади мовлення – алалію, афазію. Новий матеріал краще сприймають з опорою на наочність. Емоційно – вольова сфера незріла: в поведінці імпульсивність, відсутня допитливість, слабкість ініціативи. До життя діти з ЛРВ пристосовуються добре.

У дітей з легкою розумовою відсталістю нерідко спостерігаються розлади шкільних навичок:

Алексія – повна нездатність чи втрата здатності оволодіння процесом читання.

Дислексія – часткове порушення процесу читання, яке виявляється в характерних стійких помилках.

Аграфія – порушення письма, повна нездатність оволодіти процесом письма або втрата навичок письма. Здатність до копіювання, зазвичай, зберігається.

Дисграфія – часткове порушення процесу письма, при якому спостерігаються стійкі помилки: спотворення та заміни букв, перевертання звукоскладової будови слова, порушення злитності написання окремих слів в реченні, аграматизми на письмі.

Акалькулія – нездатність виконувати математичні дії. Діти з акалькулією не в змозі провести арифметичні дії навіть в межах 10.

Діти, у яких визначено діагноз: дислексія, дисграфія, акалькулія працюють не за загальним планом класу, а по індивідуальному плану, який складає вчитель по мірі засвоєння дитиною матеріалу.

Діагноз «акалькулія» виставляється лікарем-психіатром з 3-го класу. Підставою для припущення, що у дитини акалькулія, може бути те, що на протязі тривалого часу вчитель систематично працює з дитиною по формуванню елементарних математичних знань, але вони не засвоюються. Дитина погано орієнтується у числовому рядку, не формується поняття про число, не засвоює склад числа, арифметичні дії виконує лише на конкретному матеріалі в межах 10-20, і то з допомогою.

Рішення про навчання учнів за індивідуальним планом по предмету приймається педагогічною радою за поданням шкільної ПМПК, або психолого-медико-педагогічного консиліуми.

Пам'ятка для вчителя, який працює з дитиною, що має легку розумову відсталість:

1. Пам'ятайте, що час, протягом якого дитина може концентрувати увагу – 5-7 хвилин, в кращому випадку – 15 хвилин.

2. Матеріал подавайте в доступній формі.

3. З метою активізації активної уваги міняйте види діяльності.

4. Навчання повинно носити предметне – наочний та практичний характер.

5. Спиратись на більш розвинені здібності дитини в подоланні недостатності інтелектуальної сфери.

6. Для дітей з низьким рівнем працездатності зменшуйте об'єм завдань.

7. Враховуючи слабку пам'ять, матеріал подавайте малими дозами, з багаторазовим повторенням.

8. Закінчуйте заняття, коли дитина втомилась.

9. Відносьтеся з повагою до дитини та її батьків.

Помірна розумова відсталість (імбецильність). Середній ступінь розумової відсталості. ІQ = 35-49. У спеціальних школах навчаються за індивідуальними програмами розвитку в окремих спеціальних класах. Можуть відвідувати реабілітаційні центри, групи при спеціальних школах, направлятися до будинків-інтернатів для дітей – інвалідів УСЗН. Навчання проводиться за індивідуальними програмами розвитку дитини, які складають фахівці закладу після психолого-педагогічного вивчення дитини. Рекомендована соціальне – трудова реабілітація.

Діти (більшість) самостійно пересуваються, здатні оволодіти навичками самообслуговування. Мислення конкретне. Недостатньо розвинута мова з аграматизмами. Здатні виконувати під контролем елементарну фізичну роботу (підмітати, переносити невеликий вантаж, клеїти конверти тощо). При регулярних заняттях в групах будинків-інтернатів навчаються читати буквар за 4-5 років. Читання неусвідомлене.

Тяжка розумова відсталість – ІQ = 20-34. За інтелектуальним розвитком діти схожі на групу дітей з помірною розумовою відсталістю, проте у них більш страждає моторика, Мовою не користуються. В спеціальних школах не навчаються. Рекомендується соціально-побутова, або медико-соціально-побутова реабілітація, влаштування до будинків для дітей-інвалідів системи УСЗН, центри реабілітації.

Глибока розумова відсталість (ідіотія) - ІQ менше 20. Діти не навчаються. Рекомендується соціально-побутова, або медико-соціально-побутова реабілітація, влаштування до будинків-інтернатів для дітей-інвалідів системи УСЗН.

Фізичний розвиток може бути різним. Одні діти самостійно ходять, інші – не пересуваються. Мислення та мова майже зовсім не розвинені. Діти не говорять. Себе обслуговують частково, або ж зовсім не обслуговують. Емоції обмежені реакціями задоволення та гніву. Працездатність стійко втрачена. Такі хворі потребують постійного догляду.

Поради від олігофренопедагога

Як навчити дитину самостійно одягатися

Інформація від тифлопедагога

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора